Servicii

Contabilitate economico-financiara

 • Elaborarea balantei de verificare lunara;
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
 • Intocmirea, verificarea, certificarea si depunerea situatiilor semestriale si anuale ( bilantul contabil);
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele stipulate in actele normative si tinand cont de legislatia in vigoare.
 • Intocmirea de proceduri si politici contabile specifice tipului de activitate conform cod CAEN .
 • Culegerea documentelor primare in conformitate cu legislatia in vigoare respectand principiile contabilitatii;
 • Evidenta clientilor, furnizorilor, din punct de vedere sintetic si analitic;
 • Evidenta obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe, calculul amortizarii;
 • Minimizarea taxelor si impozitelor prin implementarea unor solutii respectand legislatia in vigoare;
 • Calculatia si comnicarea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, semestruale, anuale si intocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Inregistrarea cronologica si sistematica a documentelor primare in conturi sintetice si analitice folosit tehnica de calcul si programe informative financiar – contabile specifice;
 • Culegerea si prelucrarea datelor financiare si generarea urmatoarelor jurnale: Jurnal de vanzare, Jurnal de cumparare, Registru de casa, Registru de banca , Fise de cont, Situatii clienti/furnizori.

Contabilitate de gestiune a firmei

 • Contabilitatea intrarilor de marfuri sau materii prime;
 • Contabilitatea fiselor de magazie;
 • Contabilitatea stocurilor de marfuri;
 • Intocmirea si inregistrarea notelor de intrare-receptie si a bonurilor de consum/notelor de predare;
 • Evidenta documentelor primare justificative referitoare la vanzari;
 • Contabilitatea rapoartelor de gestiune;
 • Contabilitatea importurilor si exporturilor;
 • Contabilitatea iesirilor de produse finite, de marfuri sau servicii;
 • Prelucrarea facturilor catre clienti.